Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


ÚMO Plzeň 1
Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice Finančního odboru Úřadu městského obvodu Plzeň 1 – zpracování agendy dotací (na dobu neurčitou)

Tajemník Úřadu městského obvodu Plzeň 1

Výběrové řízení na obsazení místa úředník/úředniceFinančního odboru Úřadu městského obvodu Plzeň 1 – zpracování agendy dotací (na dobu neurčitou)

9 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Plzeň
 • příjem, evidence a kontrola žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 1;
 • příprava dotačních titulů pro jednotlivé komise RMO Plzeň 1;
 • příprava podkladů pro jednání komisí RMO Plzeň 1, příprava podkladů pro jednání RMO Plzeň 1, resp. ZMO Plzeň 1;
 • vyhotovení smluv o poskytnutí dotace a jejich zveřejnění v Registru smluv;
 • vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na základně předložených účetních dokladů aj.
 • vzdělání SŠ, VŠ (ekonomický směr výhodou);
 • znalost uživatelské práce s výpočetní technikou, především programové prostředí Microsoft Office (Excel, Word);
 • dobré komunikační schopnosti, samostatnost, pečlivost;
 • schopnost týmové práce, logické, analytické myšlení;
 • občanská bezúhonnost.
 • pracovní poměr na dobu neurčitou;
 • dobré platové podmínky, za výborně odvedenou práci získání motivujícího osobního příplatku i mimořádných odměn;
 • odborný profesní růst;
 • příspěvek na penzijní připojištění (po uplynutí zkušební doby);
 • stravenky;
 • 25 dnů dovolené, indispoziční volno aj. benefity.
únor 2023

1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
2. strukturovaný životopis,
3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
5. personální dotazník a přihlášku je možno stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa).

20.12.2022

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – „úředník Finančního odboru Úřadu městského obvodu Plzeň 1 – zpracování agendy dotací“ přijímá do 20. 12. 2022 Úřad městského obvodu Plzeňi1 – Organizační odbor (prostřednictvím PODATELNY), alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 23.

Bližší informace na tel. čísle 37 803 6109.
25.11.2022
20.12.2022