Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení územního plánování v Odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně 

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice Finančního odboru Úřadu městského obvodu Plzeň 1 – zpracování agendy dotací (na dobu neurčitou)

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice - agenda projednávání přestupků zařazené/ho v Oddělení právním a správních činností ÚMO Plzeň 4

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice - Odboru výstavby a dopravy ÚMO Litice

Výběrové řízení na pozici určeného strážníka, který bude pověřen plněním některých úkolů při řízení Městské policie Plzeň ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění - velitel/ka Městské policie Plzeň