Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


ÚMO Plzeň 1
Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice - vedoucí Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví Sociálního odboru Úřadu městského obvodu Plzeň 1

Tajemník Úřadu městského obvodu Plzeň 1 v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice - vedoucí Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví Sociálního odboru Úřadu městského obvodu Plzeň 1

10 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Plzeň
 • řízení a kontrola Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví a plnění úkolů vedoucí odboru dle Organizačního řádu ÚMO Plzeň 1;
 • koordinace a odpovědnost za výkon státní správy v oddělení v rámci přenesené působnosti určené Statutem města Plzně;
 • koordinace a odpovědnost za výkon činností v oddělení v samostatné působnosti určené Statutem města Plzně;
 • sestavování rozpočtu Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví, kontrola jeho čerpání;
 • sociální práce v terénu – mapování, vyhledávání a diagnostika osob ohrožených sociálním vyloučením;
 • sociální šetření podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, analýza sociální situace klienta a její řešení;
 • pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu zdravotního postižení, věku, způsobu života, příjmové nedostatečnosti nebo jiné sociální události;
 • poradenství v sociální oblasti – dávkové systémy – důchodové, nemocenské dávky, státní sociální podpora, sociální péče, sociální služby, rodinné právo, dluhová problematika a finanční gramotnost;
 • výkon veřejného opatrovnictví – zajištění ochrany práv osob omezených ve svéprávnosti, které nemají opatrovníka v rodině.
 • VOŠ/VŠ vzdělání sociálně právního směru dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • min. 5 let praxe v oblasti sociální práce;
 • znalost práce na PC – Windows, Word, Excel, SAP, Internet;
 • praxe ve veřejné správě – zajišťování sociální práce a/nebo veřejného opatrovnictví výhodou;
 • zvláštní odborná způsobilost v sociálních službách a/nebo při výkonu veřejného opatrovnictví vítána;
 • občanská bezúhonnost.
 • dobré platové podmínky, za výborně odvedenou práci získání motivujícího osobního příplatku i mimořádných odměn;
 • příspěvek na penzijní připojištění, stravenky;
 • 5 týdnů dovolené, indispoziční volno;
 • odborný profesní růst.
leden 2023
na dobu neurčitou

1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
2. strukturovaný životopis,
3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
5. personální dotazník, přihlášku a čestné prohlášení (je možno stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa).

30.11.2022

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – úředník Sociálního odboru ÚMO Plzeň 1 – vedoucí Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví“ přijímá                            do 30. 11. 2022 Úřadxměstského obvodu Plzeň 1 – Organizační odbor (prostřednictvím PODATELNY), alejdSvobodyy60, 323 00 Plzeň 23.

Bližší informace na tel. čísle 37 803 6109.
08.11.2022
30.11.2022