Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Magistrát města Plzně
Výběrové řízení - redaktor/redaktorka

Výběrové řízení na obsazení pozice redaktor/redaktorka zpravodaje Radniční listy v tiskovém oddělení v Kanceláři primátora města Plzně

Tajemník Magistrátu města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Výběrové řízení na obsazení pozice redaktor/redaktorka zpravodaje Radniční listy v tiskovém oddělení v Kanceláři primátora města Plzně

9 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Plzeň
 • příprava podkladů a zajišťování obsahové náplně Radničních listů,
 • sběr zdrojových informací a dalších podkladů pro prezentaci města Plzně v Radničních listech a dalších mediích,
 • administrativní činnosti při jednání redakční rady Radničních listů,
 • zajišťování denního monitoringu tisku,
 • zajištění další běžné agendy tiskového oddělení.
 • min. SŠ vzdělání, příp. vyšší odborné, VŠ,
 • odborná praxe v oblasti tisku a komunikací min. 2 roky podmínkou,
 • zkušenosti s psaním článků a tiskových zpráv výhodou,
 • výborná znalost českého jazyka, dobré stylistické schopnosti,
 • zkušenosti s tvorbou a úpravou fotografií výhodou ,
 • organizační schopnosti,
 • pečlivost, zájem o aktuální dění v Plzni,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • dobrá práce na PC,
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • zajímavé a perspektivní zaměstnání u stabilního zaměstnavatele,
 • motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, flexi passy, 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna a další benefity),
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního a profesního rozvoje,
 • propracovaný systém vzdělávání (školení, podpora  v dalším studiu).
   
březen 2020
na dobu neurčitou
 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
 2. strukturovaný životopis,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout přímo na personálním oddělení MMP nebo stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa).
   
do 16. 1. 2020

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 16. 1. 2020 personální oddělení Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 301 00 Plzeň. Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou.

Bližší informace na telefonu č. 378 032 711.
20.12.2019
17.01.2020