Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Magistrát města Plzně
Výběrové řízení - referent/referentka

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/referentka - fakturace v Odboru účtování a daní Magistrátu města Plzně

Tajemník Magistrátu města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/referentka - fakturace v Odboru účtování a daní Magistrátu města Plzně

8 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Plzeň
 • zabezpečuje komplexně evidenci došlých faktur a jejich úhrady formou kompatibilních médií.
 • ukončené SŠ vzdělání, obor ekonomický,
 • odborná praxe v oblasti ekonomiky nebo ve veřejné správě 2 roky podmínkou,
 • znalost některého z ekonomických informačních systémů výhodou,
 • dobrá znalost práce na PC, výborná znalost práce s tabulkovým procesorem (nejlépe Microsoft Excel, případně jinou funkčně obdobnou aplikací) podmínkou, znalost formátování souborů výhodou,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
   
 • zajímavé a perspektivní zaměstnání u stabilního zaměstnavatele,
 • motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, flexi passy, 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna a další benefity),
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního a profesního rozvoje,
 • propracovaný systém vzdělávání (školení, podpora  v dalším studiu).
leden 2020
na dobu neurčitou
 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
 2. strukturovaný životopis,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout přímo na personálním oddělení MMP nebo stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa).
do 12. 12. 2019

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 12. 12. 2019 oddělení personální Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň. Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou.

Bližší informace na telefonu č. 378 032 711.
26.11.2019
13.12.2019