Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Magistrát města Plzně
Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení silničního hospodářství v Odboru dopravy Magistrátu města Plzně
 

Tajemník Magistrátu města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení silničního hospodářství v Odboru dopravy Magistrátu města Plzně

9 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Plzeň
 • výkon působnosti silničního správního úřadu,
 • stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
 • výkon státního dozoru nad pozemními komunikacemi,
 • koncipování závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření v oblasti pozemních komunikací,
 • metodická a kontrolní činnost ve vztahu k úřadům městských obvodů.
 • ukončené SŠ vzdělání, obor technický,
 • odborná praxe v oblasti dopravy výhodou,
 • praxe ve veřejné správě výhodou,
 • výhodou znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
 • dobrá znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • dobré organizační schopnosti a komunikační dovednosti,
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • zajímavé a perspektivní zaměstnání u stabilního zaměstnavatele,
 • motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, flexi passy, 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna a další benefity),
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního a profesního rozvoje,
 • propracovaný systém vzdělávání (školení, podpora  v dalším studiu).
prosinec 2019
Pracovní poměr na dobu určitou: zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
 2. strukturovaný životopis,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout přímo na oddělení personálním MMP nebo stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa).
   
do 24. 10. 2019

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 24. 10. 2019 oddělení personální Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 301 00 Plzeň. Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou.

Bližší informace na telefonu č. 378 032 711.
08.10.2019
25.10.2019