Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Magistrát města Plzně
Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně

Tajemník Magistrátu města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně

9/10 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Plzeň
 • evidence žádostí o dotaci, příprava smluv, kontrola vyúčtování dotací,
 • komplexní zajišťování v oblasti kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
 • zajištění a koordinace při přípravě sportovních akcí pořádaných městem Plzeň,
 • administrativní agenda odboru.

Pracovní náplň bude uzpůsobena dle nejvyššího dosaženého vzdělání přijatého uchazeče.

 • ukončené SŠ, vyšší odborné nebo VŠ vzdělání, obor ekonomický nebo veřejná správa výhodou,
 • praxe ve veřejné správě výhodou,
 • znalost práce na PC (MS Office),
 • znalost prostředí sportu v rámci města Plzně a dotační politiky města v této oblasti,
 • znalost zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • časová flexibilita, dobré organizační schopnosti,
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • zajímavé a perspektivní zaměstnání u stabilního zaměstnavatele,
 • motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, flexi passy, 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna a další benefity),
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního a profesního rozvoje,
 • propracovaný systém vzdělávání (školení, podpora  v dalším studiu).
listopad 2019
na dobu neurčitou
 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
 2. strukturovaný životopis,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout přímo na oddělení personálním MMP nebo stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa).
   
do 17. 10. 2019

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá oddělení personální Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 301 00 Plzeň. Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou.

Bližší informace na telefonu č. 378 032 711.
01.10.2019
18.10.2019