Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Magistrát města Plzně
Výběrové řízení - úředník/úřednice v STAV

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení územního plánování v Odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně 

Tajemník Magistrátu města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení územního plánování v Odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně 

9 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Plzeň

Zajišťování výkonu státní správy dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, a souvisejících předpisů, tj. zajišťování podkladů pro:

 • vydávání územních rozhodnutí,
 • vyjadřování se k záměrům z hlediska územního plánování, vydávání závazných stanovisek,
 • vydávání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků,
 • vyjadřování se k územně plánovacím podkladům (územní studie, generely, apod.), regulačním plánům,
 • evidování a ukládání vydaných rozhodnutí,
 • vyměřování správních poplatků.
 • ukončené SŠ vzdělání v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v tomto oboru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v tomto oboru, 
 • odborná praxe na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu výhodou,
 • znalost stavebního zákona, správního řádu, zákona o obcích, programu VITA výhodou,
 • ZOZ na úseku územního plánování nebo územního rozhodování a stavebního řádu výhodou,
 • velmi dobrá znalost práce s PC, 
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • zajímavé a perspektivní zaměstnání u stabilního zaměstnavatele, 
 • motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, flexi passy, 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna a další benefity),
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního a profesního rozvoje,
 • propracovaný systém vzdělávání (školení, podpora v dalším studiu).
leden 2023
na dobu neurčitou
 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
 2. strukturovaný životopis,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout přímo na personálním oddělení MMP nebo stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa).
do 12. 12. 2022

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 12. 12. 2022 oddělení personální Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 301 00 Plzeň. Přihlášku prosím zašlete poštou na uvedenou adresu.

Bližší informace na telefonu č. 378 032 711.
24.11.2022
13.12.2022