Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Magistrát města Plzně
Výběrové řízení - sekretář/sekretářka

Výběrové řízení na obsazení pozice sekretář/sekretářka v Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně 

Tajemník Magistrátu města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Výběrové řízení na obsazení pozice sekretář/sekretářka v Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně 

8 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Plzeň
 • zajišťuje sekretářské práce na odboru (distribuci pošty, evidence písemností), 
 • zajišťuje archivaci dokumentů odboru, 
 • vede evidenci docházky do zaměstnání, dovolených a jiné nepřítomnosti v práci,
 • zpracovává podklady a návrhy usnesení pro Radu města Plzně a Zastupitelstvo města Plzně,
 • zajišťuje zpracování smluv o účelovém darování finančních prostředků,
 • zajišťuje jednání Komise životního prostředí, včetně vedení zápisů z jednání komise a zpracování podkladů.
 • ukončené středoškolské vzdělání, obor ekonomický, veřejná správa,
 • praxe ve veřejné správě výhodou, praxe na pozici sekretáře/sekretářky, asistenta/asistentky výhodou,
 • komunikační a organizační schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost,
 • dobrá znalost práce s PC, 
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou, 
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • zajímavé a perspektivní zaměstnání,
 • motivující osobní příplatek, příplatek za vedení, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, flexi passy, 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna a další benefity),
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního a profesního rozvoje,
 • propracovaný systém vzdělávání (školení, podpora v dalším studiu).
listopad - prosinec 2022
na dobu neurčitou
 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
 2. strukturovaný životopis,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa).
do 10. 10. 2022

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 10. 10. 2022 personální oddělení Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 301 00 Plzeň. Přihlášku prosím zašlete poštou na uvedenou adresu.

Bližší informace na telefonu č. 378 032 711.
23.09.2022
11.10.2022