Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení vymáhání pohledávek v Odboru financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně
 

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních v Odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně