Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


ÚMO Plzeň 4
Výběrové řízení - vedoucí Oddělení stavebního úřadu

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí Oddělení stavebního úřadu zařazené/ho v Odboru stavebně správním a investic ÚMO Plzeň 4

tajemník ÚMO Plzeň 4

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí Oddělení stavebního úřadu zařazené/ho v Odboru stavebně správním a investic ÚMO Plzeň 4

9 - 10 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Plzeň
 • řízení oddělení, spolupráce na personálních záležitostech oddělení,
 • výkon odborných agend na úseku územního a stavebního řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění novel, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění novel, a souvisejících právní předpisů,
 • vedení agendy v programu „VITA“,
 • práce v terénu.
 • vzdělání a praxe dle ust. § 13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v účinném znění:
 1. vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
 2. vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
 3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,
 • vzdělání právnického směru výhodou,
 • splnění požadavků dne § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
 • splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., u uchazečů, kteří se narodili
  před 1.12.1971,
 • orientace v projektové dokumentaci se schopností čtení výkresů a mapových podkladů,
 • znalost stavebního zákona, prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu a správního řádu výhodou,
 • praxe ve veřejné správě výhodou, zkouška ZOZ v oboru výhodou,
 • dobré komunikační schopnosti, vstřícné jednání s občany,
 • samostatnost, pečlivost, flexibilita,
 • řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou.
 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • po zapracování možnost získání motivujícího osobního příplatku i mimořádných odměn,
 • odborný profesní růst,
 • výhody sociálního charakteru (stravenky, příspěvek na penzijní připojištění a další benefity)
 • 5 týdnů dovolené, indispoziční volno.
leden 2023 nebo dle dohody
na dobu neurčitou

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefon, e-mailová adresa, podpis uchazeče.

K přihlášce je nutné připojit: strukturovaný životopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (možno nahradit čestným prohlášením), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).

do 9.11.2022 do 17.00 hod

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení SÚ + příjmení uchazeče“ přijímá do 9.11.2022 do 17.00 hod. Úřad městského obvodu Plzeň 4, podatelna, Mohylová 55, 312 64 Plzeň.

Bližší informace na tel. čísle: 378 036 656, 602 159 347
19.10.2022
10.11.2022