Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Výběrové řízení na obsazení pozice architekt/architektka v oddělení stanovisek ÚKRMP

Výběrové řízení na obsazení pozice Architekt – urbanista / Architektka - urbanistka v Úseku veřejného prostoru ÚKRMP

Výběrové řízení na obsazení pozice Architekt - krajinář / Architektka - krajinářka v Úseku veřejného prostoru ÚKRMP