Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Magistrát města Plzně
Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních v Odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně

Tajemník Magistrátu města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních v Odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně

10 pro VOŠ/11 pro VŠ (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Plzeň

Činnost v rozsahu obecného stavebního úřadu na území obcí Kyšice, Chrást, Dýšina

 • vydávání územních souhlasů, společných souhlasů, společných rozhodnutí, ohlášení, stavebních povolení, rozhodnutí o výjimkách,
 • vydávání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků,
 • vydávání změn rozhodnutí,
 • vyměřování správních poplatků,
 • povolování užívání staveb,
 • vyměřování správních poplatků,
 • zpracovávání podkladů pro sankční řízení,
 • vyjadřování se k regulativům, urbanistickým studiím, regulačním plánům.

Pracovní náplň bude uzpůsobena dle nejvyššího dosaženého vzdělání přijatého uchazeče.

 • ukončené VŠ nebo vyšší odborné vzdělání, obor technický nebo veřejná správa výhodou,
 • odborná praxe na úseku stavebního řádu výhodou,
 • znalost stavebního zákona, správního řádu, zákona o obcích výhodou,
 • ZOZ na úseku stavebního řádu výhodou,
 • velmi dobrá znalost práce s PC,
 • znalost programu VITA výhodou,
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
   
 • zajímavé a perspektivní zaměstnání u stabilního zaměstnavatele,
 • motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, flexi passy, 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna a další benefity),
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního a profesního rozvoje,
 • propracovaný systém vzdělávání (školení, podpora  v dalším studiu).
prosinec 2019 - leden 2020
na dobu neurčitou
 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
 2. strukturovaný životopis,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout přímo na personálním oddělení MMP nebo stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa).
   
do 18. 11. 2019

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 18. 11. 2019 oddělení personální Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 301 00 Plzeň. Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou.

Bližší informace na telefonu č. 378 032 711.
18.10.2019
19.11.2019