Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Magistrát města Plzně
Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení registru vozidel - technik v Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně 

Tajemník Magistrátu města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení registru vozidel - technik v Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně 

9 pro SŠ/10 pro VOŠ a VŠ (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Plzeň
 • schvalování technické způsobilosti vyrobených, dovezených a přestavěných silničních vozidel,
 • registrování technických změn vozidel,
 • rozhodování o zániku a vyřazení silničního vozidla z provozu.

Pracovní náplň bude uzpůsobena dle nejvyššího dosaženého vzdělání přijatého uchazeče.

 • ukončené SŠ, vyšší odborné nebo VŠ vzdělání, obor technický výhodou,
 • odborná praxe a ZOZ v oboru výhodou,
 • dobrá znalost práce na PC,
 • znalost německého jazyka výhodou,
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • zajímavé a perspektivní zaměstnání u stabilního zaměstnavatele, 
 • motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, flexi passy, 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna a další benefity),
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního a profesního rozvoje,
 • propracovaný systém vzdělávání (školení, podpora v dalším studiu).
leden 2023
na dobu neurčitou
 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
 2. strukturovaný životopis,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout přímo na personálním oddělení MMP nebo stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa).
do 10. 10. 2022

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 10. 10. 2022 oddělení personální Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 301 00 Plzeň. Přihlášku zašlete poštou na uvedenou adresu.

Bližší informace na telefonu č. 378 032 711.
23.09.2022
11.10.2022