Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Magistrát města Plzně
Výběrové řízení - ekonom/ekonomka

Výběrové řízení na obsazení pozice ekonom/ekonomka v Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně

Tajemník Magistrátu města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Výběrové řízení na obsazení pozice ekonom/ekonomka v Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně

10 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Plzeň
 • připravuje návrh rozpočtu Odboru životního prostředí; po schválení rozpočtu kontroluje hospodárné využití přidělených finančních prostředků,
 • provádí fakturace na základě schváleného nebo upraveného rozpočtu příslušného roku,
 • zajišťuje inventarizaci investičních prostředků odboru,
 • zajišťuje správu pohledávek odboru,
 • kontroluje plnění podmínek smluv uzavřených na Odboru životního prostředí,   
 • připravuje podklady pro jednání RMP a ZMP související s agendou,
 • podílí se na přípravě výběrových řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, obor ekonomický,
 • praxe ve veřejné správě nebo na pozici ekonoma minimálně 2 roky podmínkou,
 • komunikační a organizační schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost,
 • dobrá znalost práce s PC, 
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou, 
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • zajímavé a perspektivní zaměstnání,
 • motivující osobní příplatek, příplatek za vedení, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, flexi passy, 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna a další benefity),
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního a profesního rozvoje,
 • propracovaný systém vzdělávání (školení, podpora v dalším studiu).
listopad 2022
na dobu neurčitou
 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
 2. strukturovaný životopis,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa).
do 10. 10. 2022

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 10. 10. 2022 personální oddělení Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 301 00 Plzeň. Přihlášku prosím zašlete poštou na uvedenou adresu.

Bližší informace na telefonu č. 378 032 711.
23.09.2022
11.10.2022