Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Magistrát města Plzně
Výběrové řízení - referent/referentka

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/referentka v oddělení odvolání a stížností v Odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně

Tajemník Magistrátu města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/referentka v oddělení odvolání a stížností v Odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně

11 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Plzeň
 • řeší výkon druhoinstančního stavebního úřadu – odvolání vůči ÚMO 1 – 10, 
 • zajišťuje přezkum skutečností na základě šetření v terénu,
 • provádí výkon stavebního dozoru v rámci řešených staveb,
 • spolupracuje na řešení stížností a podnětů odboru.
 • ukončené VŠ vzdělání, obor Stavební, Právo, Veřejná správa 
 • praxe ve veřejné správě výhodou,
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) výhodou,
 • dobrá znalost práce na PC, 
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou,
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • zajímavé a perspektivní zaměstnání u stabilního zaměstnavatele, 
 • motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, flexi passy, 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna a další benefity),
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního a profesního rozvoje,
 • propracovaný systém vzdělávání (školení, podpora v dalším studiu).
květen - červen 2021
na dobu určitou - zástup za rodičovskou dovolenou
 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
 2. strukturovaný životopis,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno stáhnout z webových stránek www.plzen.eu kategorie Úřad, Pracovní místa).
do 6. 5. 2021

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 6. 5. 2021 personální oddělení Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 301 00 Plzeň. Přihlášku zašlete poštou na uvedenou adresu.

Bližší informace na telefonu č. 378 032 711.
20.04.2021
07.05.2021