Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Knihovna města Plzně
Výběrové řízení – knihovník/knihovnice v Ústřední knihovně pro děti a mládež

Výběrové řízení na obsazení pozice knihovník/knihovnice v Ústřední knihovně pro děti a mládež

ředitelka Knihovny města Plzně, p. o.

Výběrové řízení na obsazení pozice knihovník/knihovnice v Ústřední knihovně pro děti a mládež

8 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů) + osobní příplatek po 3 měsících
Knihovna města Plzně (ústřední budova), B. Smetany 13, 301 00 Plzeň
 • zajišťování výpůjční činnosti
 • poskytování informací a základních poradenských služeb
 • práce s knihovním fondem
 • práce s dětským čtenářem
 • ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání, odborné knihovnické nebo pedagogické vzdělání podmínkou
 • praxe v práci s dětským kolektivem nutná (vč. volnočasových aktivit)
 • vyšší míra osobní kreativity
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu
 • orientace v české i světové literatuře
 • dobré komunikační schopnosti pro práci s uživateli knihovny
 • aktivní přístup, samostatnost a zodpovědnost při plnění úkolů
 • časová flexibilita
 • ochota dále se vzdělávat a prohlubovat svoji kvalifikaci
 • odbornou a zajímavou práci v příjemném prostředí
 • možnost seberealizace
 • stabilitu zaměstnání
 • možnost dalšího profesního růstu
 • zaměstnanecké výhody (stravenkovou kartu)
 • 5 týdnů dovolené
1. 1. 2023
1,0 úvazku (40 hodin/týden) na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou (do května 2024)
 • Přihláška (náležitosti: název pracovního místa, jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum a podpis)
 • Motivační dopis
 • Strukturovaný životopis
do 7. 10. 2022

Písemné přihlášky do výběrového řízení lze zaslat poštou na adresu: Knihovna města Plzně, p. o., k rukám náměstkyně pro hlavní činnost, B. Smetany 13, P.O.Box 294, 301 00 Plzeň (obálku označte heslem „VŘ – ÚKDM“), nebo e-mailem na adresu novakovah@plzen.eu (v předmětu uveďte „VŘ – ÚKDM“).

Bližší informace na www.knihovna.plzen.eu nebo na telefonu 378 038 210.
22.09.2022
07.10.2022