Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Knihovna města Plzně
Výběrové řízení – řidič/řidička Bibliobusu (pojízdné knihovny)

Výběrové řízení na obsazení pozice řidič/řidička Bibliobusu (pojízdné knihovny)

ředitelka Knihovny města Plzně, p. o.

 Výběrové řízení na obsazení pozice řidič/řidička Bibliobusu (pojízdné knihovny). Vhodné též pro řidiče z povolání v důchodu. (Bibliobus je samostatná pojízdná knihovna, jejíž posádku tvoří dva lidé – knihovník a řidič autobusu, kde knihovník zodpovídá za chod knihovny, řidič zodpovídá za provoz a stav vozidla. Kromě posádky nedochází k přepravě osob.

6 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.) + osobní příplatek po 3 měsících
Bibliobus (pojízdná knihovna): Táborská 26, 301 00 Plzeň – zázemí + zastávky v okrajových částech města Plzně
 • Jako řidič bibliobusu zajišťuje dopravu pojízdné knihovny na jednotlivá stanoviště v okrajových částech Plzně a do zázemí.
 • Udržuje vozidlo v provozuschopném stavu, zodpovídá za jeho technický stav, o kterém včas informuje nadřízeného.
 • Zajišťuje údržbu, běžné opravy a odborné technické opravy bibliobusu.  
 • Zajišťuje pravidelné technické kontroly bibliobusu (STK).
 • Zajišťuje očistu vozidla s využitím myčky aut.
 • Vede denní záznamy o provozu vozidla. Zpracovává měsíční výkaz provozu (stazka).
 • Účastní se předepsaných odborných testů a školení pro řidiče.   
 • Podílí se na technické úpravě knihovního fondu (balení, značení).
 • řidičské oprávnění skupiny D nebo C
 • platné dopravně psychologické vyšetření k řidičskému oprávnění (ke dni nástupu)
 • dobré řidičské schopnosti
 • orientace v předpisech pro řízení autobusů
 • zdravotní způsobilost k výkonu povolání řidiče/řidičky autobusu
 • dobrá psychická odolnost a fyzická kondice
 • samostatnost a zodpovědnost
 • dobré komunikační schopnosti
 • časová flexibilita
 • práci v příjemném prostředí
 • možnost seberealizace
 • stabilitu zaměstnání
 • zaměstnanecké výhody (stravenkovou kartu)
 • 5 týdnů dovolené
22. 8. 2022, nebo dle dohody
úvazek 1,0 (40 hodin/týd.) na dobu určitou, s možností prodloužení na dobu neurčitou; možno i na zkrácený úvazek
 • Přihláška (náležitosti: název pracovního místa, jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum a podpis)
 • Motivační dopis
 • Strukturovaný životopis vč. data získání řidičského oprávnění sk. D nebo C a délky praxe řidiče

 

 

do 15.8. 2022

Písemné přihlášky do výběrového řízení lze zaslat poštou na adresu: Knihovna města Plzně, p. o., k rukám náměstkyně pro hlavní činnost, B. Smetany 13, P.O.Box 294, 301 00 Plzeň (obálku označte heslem „VŘ – řidič Bibliobusu“), nebo e-mailem na adresu novakovah@plzen.eu (v předmětu uveďte „VŘ – řidič Bibliobusu“).

Bližší informace na www.knihovna.plzen.eu nebo na telefonu 378 038 210.
27.07.2022
15.08.2022