Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Magistrát města Plzně
Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení vymáhání pohledávek v Odboru financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně
 

Tajemník Magistrátu města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Výběrové řízení na obsazení místa úředník/úřednice v oddělení vymáhání pohledávek v Odboru financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně
 

9 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Plzeň
 • vymáhání pohledávek z přenesené působnosti,
 • zpracování odvolacích řízení,
 • vydávání rozhodnutí v rámci daňového řízení,
 • vyhledávací činnost v souladu s daňovým řádem,
 • analýza pohledávek.
 • ukončené SŠ vzdělání, obor ekonomický, právní, veřejná správa,
 • odborná praxe a praxe ve veřejné správě výhodou,
 • zkouška odborné způsobilosti výhodou,
 • znalost daňového řádu výhodou,
 • dobrá znalost práce s PC,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • zajímavé a perspektivní zaměstnání u stabilního zaměstnavatele,
 • motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, flexi passy, 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna a další benefity),
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního a profesního rozvoje,
 • propracovaný systém vzdělávání (školení, podpora  v dalším studiu).
leden 2020
na dobu neurčitou
 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis)
 2. strukturovaný životopis
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout přímo na personálním oddělení MMP nebo stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa).
do 25. 11. 2019

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 25. 11. 2019 personální oddělení Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 301 00 Plzeň. Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou.

Bližší informace na telefonu č. 378 032 711.
08.11.2019
26.11.2019