Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Magistrát města Plzně
Výběrové řízení - referent/referentka

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka pro oblast dotací v Odboru kultury Magistrátu města Plzně

Tajemník Magistrátu města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka pro oblast dotací v Odboru kultury Magistrátu města Plzně

9 pro SŠ/10 pro VŠ
Plzeň
 • zajišťování a koordinace kompletních činností souvisejících s administrací dotačního systému v oblasti kultury včetně smluvní agendy,
 • výkon veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP,
 • odborná a metodická pomoc veřejnosti v oblasti dotací,
 • příprava odborných podkladů v oblasti kultury pro orgány města Plzně,
 • spolupráce na realizaci cílů Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030.
 • SŠ/VOŠ/VŠ vzdělání, obor ekonomický,
 • odborná praxe v ekonomické oblasti min. 2 roky,
 • znalost účetnictví a související legislativy,
 • velmi dobrá znalost práce s PC,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, flexibilita.
   
 • zajímavé a perspektivní zaměstnání u stabilního zaměstnavatele,
 • motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, flexi passy, 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna a další benefity),
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního a profesního rozvoje,
 • propracovaný systém vzdělávání (školení, podpora  v dalším studiu).
listopad 2019
na dobu neurčitou
 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
 2. strukturovaný životopis,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout přímo na personálním oddělení MMP nebo stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa).
do 10. 10. 2019

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá personální oddělení Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 301 00 Plzeň. Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou.

Bližší informace na telefonu č. 378 032 711.
24.09.2019
11.10.2019