Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Magistrát města Plzně
Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně

Tajemník Magistrátu města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje

Výběrové řízení na obsazení místa úředník/úřednice v Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně

11 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Plzeň
 • výkon státní správy na úseku památkové péče ve statutárním městě Plzni a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností spolu s výkonem státního stavebního dohledu nad akcemi v souladu s památkovým a stavebním zákonem.
 • ukončené VŠ vzdělání, stupeň Ing., Ing. arch., obor architektura (fakulta architektury, architektonický obor fakulty stavební),
 • dobrá znalost práce s PC,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • zajímavé a perspektivní zaměstnání,
 • motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky a další benefity).
duben 2019
 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis)
 2. strukturovaný životopis
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout přímo na personálním oddělení MMP nebo stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa)
do 25. 2. 2019

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá personální oddělení Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 301 00 Plzeň. Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou.

Bližší informace na telefonu č. 378 032 711.
25.01.2019
25.02.2019