Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Knihovna města Plzně
Výběrové řízení – mzdová účetní-personalistka / mzdový účetní-personalista

Výběrové řízení na obsazení pozice mzdová účetní-personalistka / mzdový účetní-personalista

Ředitelka Knihovny města Plzně, příspěvkové organizace

Výběrové řízení na obsazení pozice mzdová účetní-personalistka / mzdový účetní-personalista Knihovny města Plzně, p. o.

9 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
B. Smetany 13, 301 00 Plzeň
 • Provádí komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky a odměňování zaměstnanců. (Počet fyz. zaměstnanců KMP je 91, tj. 78 přepočtených úvazků.)
 • Zajišťuje koordinaci a metodické usměrňování výpočtu výplaty a zúčtování platu a dalších plnění zaměstnanců, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na zdravotní a sociální pojištění.
 • Zastupuje v případě krátkodobé nepřítomnosti vedoucího oddělení.
 • Provádí likvidaci cestovních příkazů ze služebních cest.
 • Zajišťuje spolu s pokladní výplatu mezd a platů.
 • Vede pokladnu cenin, vydává stravenky.
 • Zpracovává statistické výkazy v oblasti personalistiky a mezd.
 • Aktivně se účastní dostupných odborných školení z oblasti personalistiky, mezd a platů, daní ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění.
 • Má povinnost soustavně sledovat platné zákony a vyhlášky, zejména v oblasti mezd, daní, sociálního a zdravotního pojištění, a při své práci se jimi řídit.
 • ukončené SŠ vzdělání ekonomického směru 
 • min. 5 let odborné praxe v oboru
 • znalost platných zákonných předpisů v oblasti mzdové a personální agendy
 • výborná uživatelská znalost práce na PC
 • znalost SW HELIOS Orange výhodou
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • schopnost týmové práce
 • aktivní přístup, samostatnost a spolehlivost při plnění úkolů, smysl pro detail
 • časová flexibilita
 • bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
 • ochota dále se vzdělávat a prohlubovat svoji kvalifikaci                                                                                
 • odbornou a zajímavou práci v příjemném prostředí
 • možnost seberealizace
 • stabilitu zaměstnání
 • možnost dalšího profesního růstu
 • zaměstnanecké výhody (stravenky)
 • 5 týdnů dovolené
1. 7. 2019
Na dobu neurčitou (u nového nástupu se zkušební lhůtou 3 měsíce)
 • Motivační dopis
 • Strukturovaný životopis
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
do 23. 4. 2019 včetně

Písemné přihlášky do výběrového řízení lze odevzdat osobně na sekretariát ředitelky v ústřední budově KMP: B. Smetany 13, Plzeň, 3. patro; nebo poštou na adresu: Knihovna města Plzně, p. o., k rukám náměstka pro ostatní činnost, B. Smetany 13, P.O.Box 294, 301 00 Plzeň (obálku označte heslem „VŘ – mzdová účetní“), nebo e-mailem na adresu widimsky@plzen.eu (v předmětu uveďte „VŘ – mzdová účetní“).

Bližší informace na www.knihovna.plzen.eu nebo na telefonu 378 038 210
09.04.2019
23.04.2019